Impressum

TeamShirts er en del af sprd.net AG.

Navn og adresse:

sprd.net AG
TeamShirts
Gießerstraße 27
04229 Leipzig,Tyskland

Direktion: Philip Rooke (formand), Tobias Schaugg
Bestyrelsesformand Lukasz Gadowski
Virksomhedsregister-nr.: Amtsgericht Leipzig, HRB 22478
Momsregistreringsnummer: DE 8138 7149 4

Telefon: +45 69 91 82 54
Fax: +49 (0) 341 59 400 5499
E-mail: info@teamshirts.dk

Ansvarlig i henhold til § 55 i tysk lov om informationspligt og -rettigheder.

Philipp Rooke
Gießerstraße 27
04229 Leipzig,Tyskland

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed til online tvistbilæggelse (OS), som kan kontaktes på https://www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpligtede til og indgår ikke i tvistbilæggelsessager ved voldgift.